Príprava stavby

Realizácia stavby

Zmeny stavieb

Finalizácia stavieb

Prípravné práce k realizácii stavby

Poradíme Vám pri dôležitých rozhodnutiach od výberu pozemku, plánom prác alebo prerábok, možností napojenia na inžinierske siete, prípadných očakávaných problémoch aj pri ostatných prípravných prácach k realizácii stavby.

Konzultácie

Odbornosť

Špecializovaní zamestnanci

Výhodná cena

Prípravné práce k stavbe

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Preberieme všetko podstatné od plánovania až po finalizáciu jednotlivých častí stavby.

S klientom konzultujeme každý návrh riešenia a ako prevenciu pred budúcimi
výdavkami investora konzultujeme aj prípadné budúce problémy,ktoré naši odborníci identifikovali.

Konzultácie

Odbornosť

Špecializovaní zamestnanci

Výhodná cena

Uskotočňovanie a realizácia stavieb - PRO-moving

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Vykonáme finalizáciu stavieb pre kolaudáciu a následné skoré plné využitie, poradíme Vám v prípade otázok alebo nejasností s prípadnými budúcimi prácami a očakávateľnými výdavkami.

Konzultácie

Odbornosť

Špecializovaní zamestnanci

Výhodná cena

Dokončovanie a finalizácia stavieb - PRO-moving